สำหรับเครือข่ายการส่งข้อมูล และบริการอินเทอร์เน็ต

TPEV Wire and cablex