สำหรับเครือข่ายการส่งข้อมูล และบริการอินเทอร์เน็ต

AP(8) Wire and cablex