สำหรับเครือข่ายการส่งข้อมูล และบริการอินเทอร์เน็ต

PVC-PVC Wire and cablex