สำหรับเครือข่ายการส่งข้อมูล และบริการอินเทอร์เน็ต

UTP-DW Wire and cablex