สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก

Coaxial cable Wire and cablex