สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก

VSF-LF Wire and cablex