สำหรับโรงงาน, เครื่องจักร และภาคอุตสาหกรรม

FHC Wire and cablex