สำหรับโรงงาน, เครื่องจักร และภาคอุตสาหกรรม

450/750 V 70°C NYY-Gx