สำหรับโรงงาน, เครื่องจักร และภาคอุตสาหกรรม

600/1000 V FRC-XL-LSHF 1 corex