สำหรับระบบเดินรถประเภทราง และสถานีโดยสาร

0.6/1 kV XLPE/LSHF 1 COREx