สำหรับภายในบ้านพัก และอาคารต่างๆ

0.6/1 kV CV Wire and cablex