สำหรับภายในบ้านพัก และอาคารต่างๆ

600/1000 V XL-LSHF 1 COREx