สำหรับภายในบ้านพัก และอาคารต่างๆ

0.6/1 kV NYCY Wire and cablex