สำหรับภายในบ้านพัก และอาคารต่างๆ

0.6/1 kV NYY-SWAx