สำหรับภายในบ้านพัก และอาคารต่างๆ

300/300 V 90°C 60227 IEC 56x