สำหรับภายในบ้านพัก และอาคารต่างๆ

300/300 V 70°C 60227 IEC 43x