สำหรับภายในบ้านพัก และอาคารต่างๆ

300/500 V 90°C 60227 IEC 08 (HVSF)


สายไฟฟ้า 60227 IEC08 (HVSF) เป็นสายไฟฟ้าแกนเดียว ตัวนำไฟฟ้าทองแดงเส้นฝอย ฉนวน PVC สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 300/500 โวลต์ โดยทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 90 องศาเซลเซียส
 
การติดตั้งใช้ในงานทั่วไป สามารถเดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

Tel : 02 254 4550-9, 02 651 9252-6
E-MAIL : BCC@BANGKOKCABLE.COM, SALES@BANGKOKCABLE.COM
Line@ : @bangkokcablebcc
Facebook : Bangkok Cable BCC
Website : www.bangkokcable.com


x