สำหรับภายในบ้านพัก และอาคารต่างๆ

450/750 V 70°C 60227 IEC 01 (THW)x