สำหรับภายในบ้านพัก และอาคารต่างๆ

600/1000 V FRC-XL-LSHF 1 corex