สำหรับการส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

AWV Wire and cablex