สำหรับการส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

THW-A Wire and cablex