สำหรับการส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

FHC Wire and cablex