สำหรับการส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

18/30(36) kV CVx