สำหรับการส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

12/20(24) kV CVx