สำหรับการส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

6/10(12) kV CV-AWAx