รู้หรือไม่? สายไฟฟ้าสำหรับใช้งานในตู้ควบคุมไฟฟ้า/ตู้สวิทช์บอร์ด สายใดบ้างที่มีคุณสมบัติใช้ทดแทนกันได้

เปรียบเทียบสายไฟฟ้าสำหรับใช้งานในตู้ควบคุมไฟฟ้า/ตู้สวิทช์บอร์ด Bangkok Cable BCC
 
enlightenedรู้หรือไม่? สายไฟฟ้าสำหรับใช้งานในตู้ควบคุมไฟฟ้า/ตู้สวิทช์บอร์ด สายใดบ้างที่มีคุณสมบัติใช้ทดแทนกันได้ blush
pinสายไฟฟ้า IEC 02 เทียบเท่าสายไฟฟ้า H07V-K
pinสายไฟฟ้า IEC 06 เทียบเท่าสายไฟฟ้า H05V-K 

สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

Tel : 02 254 4550-9, 02 651 9252-6

E-MAIL : SALES@BANGKOKCABLE.COM

Line@ : @bangkokcablebcc

Facebook : Bangkok Cable BCC

Website : www. Bangkokcable.com


x