รู้หรือไม่ว่า สาย CV และสาย FR-CV ต่างกันอย่างไร?

สาย CV และ FR-CV

check markนิยมใช้ : เป็นสายเมนไฟฟ้า, เป็นสายเมนไฟฟ้าย่อยในอาคาร

enlightenedตัวนำ : ทองแดงบริสุทธิ์ 99.99%

enlightenedพิกัดแรงดัน : 0.6/1 kV

enlightenedฉนวน : ทนอุณหภูมิใช้งานสูงสุด 90°C

pinข้อกำหนดในการใช้สาย CV และ FR-CV เดินบนราง Cable Tray, Cable Ladder, เดินในราง Wireway แบบปิดมิดชิด, เดินร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต, เดินร้อยท่อเกาะผนัง, เดินร้อยท่อใต้ฝ้า, ฝังดินโดยตรง หรือ เดินร้อยท่อฝังดิน

รู้หรือไม่ ว่าสาย CV และสาย FR-CV ต่างกันอย่างไร? สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล มีคำตอบ

pinสาย CV มีฉนวน XLPE และเปลือก PVC

check markมาตรฐาน มอก. 2143-2546, IEC 60502-1

check markหากติดตั้งภายในอาคารต้องเดินในช่องเดินสายและต้องปิดมิดชิด

 

pinสาย FR-CV มีฉนวน XLPE และเปลือก FR-PVC

check markมาตรฐาน มอก. 2143-2546, IEC 60502-1, IEC 60332-3-24 Category C

yesสาย FR-CV จะผ่านมาตรฐานทดสอบการลามไฟ

check markหากติดตั้งภายในอาคารไม่ต้องเดินในช่องเดินสายปิดมิดชิด

 

yesสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล "เพราะความปลอดภัยไม่มีวันหยุด"yes

 

heartการเลือกซื้อสายไฟที่ได้มาตรฐานเป็นส่วนสำคัญอย่างมากเพราะสายไฟฟ้าคือสิ่งสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้าสู่ชีวิตทุกคน สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าระดับสากล

 

check markสอบถามผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

Tel : 02 254 4550-9, 02 651 9252-6
Facebook : Bangkok Cable BCC

 


x