13 • Nov 2020
#PRESS RELEASES

BANGKOK CABLE CHAMPIONSHIP 2020

BANGKOK CABLE CHAMPIONSHIP 2020
หวดสุดแรง ฟาดสุดสวิง กับงานกอล์ฟปาร์ตี้ BANGKOK CABLE CHAMPIONSHIP 2020 ของ บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
 
#BangkokCableChampionship2020 #GolfParty #NoCableNoPower #Bangkokcable  #กอล์ฟ #แข่งกอล์ฟ #BCC #สายไฟฟ้าคนไทยเพื่อคนไทย #มุ่งพัฒนาสู่สากล #ตีกอล์ฟ
 
 
 


#PRESS RELEASES

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization from The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO

#PRESS RELEASES

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#PRESS RELEASES

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x