01 • Nov 2020
#PRESS RELEASES

Bangkok Cable Green Day

โครงการ Bangkok Cable Green Day 1.11.20 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ร่วมกันปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับธรรมชาติ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งถือเป็นการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ให้ป่าไม้ในชุมชน

พวกเรา “ชาวบางกอกเคเบิ้ล” ขอเป็นส่วนเล็กๆในการช่วยลดภาวะโลกร้อนและสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับลูกหลานรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน

#Bangkokcable #Bangkokcablegreenday #ปลูกป่า #BCC #ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล

#รักษ์ป่า #รักษ์โลก #NoCableNoPower #BCCลดโลกร้อน #สายไฟฟ้าคนไทยเพื่อคนไทย #ทริปปลูกป่า

#งานปลูกป่า


#PRESS RELEASES

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization from The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO

#PRESS RELEASES

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#PRESS RELEASES

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x