04 • Sep 2022
#EVENTS

วิธีการเลือกใช้สายไฟฟ้า

วิธีการเลือกใช้สายไฟฟ้า และวิธีการติตตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2564 ฉบับแก้ไขใหม่
มาตรฐานการติดตั้งสายไฟฟ้าตามวสท2564 PEA สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลำพูน
 
วิธีการเลือกใช้สายไฟฟ้า และวิธีการติตตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2564 ฉบับแก้ไขใหม่
คุณวิชัย เจริญสุข วิศวกรใหญ่ จากบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเข้าร่วมบรรยายใน งานสัมมนามาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ร่วมกับ บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด และบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่ 8 ส.ค. 2565 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ฮอล์
สนามอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท เชียงใหม่ (บ้านธิ-สันกำแพง)
บางกอกเคเบิ้ล ขอขอบคุณลูกค้าทุกภาคส่วนที่มั่นใจในผลิตภัณฑ์คุณภาพและความปลอดภัยมาก่อนเสมอ
 
⚡"สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล เพราะความปลอดภัยไม่มีวันหยุด"

check markสอบถามผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

Tel : 02 254 4550-9, 02 651 9252-6

 

 


#PRESS RELEASES

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization from The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO

#PRESS RELEASES

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#PRESS RELEASES

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x