04 • Sep 2022
#EVENTS

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด
การเลือกใช้สายไฟฟ้า มาตรฐานสายไฟฟ้า เทคนิคนครศรีธรรมราช โดยสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล
โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล ได้นำทีมวิศวกรไฟฟ้า บรรยายความรู้เกี่ยวกับ จัดอบรมสัมมนาที่วิทยาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช 8 สถาบัน โดยมีน้องเข้าร่วมกว่า 400 คน
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
ขอขอบคุณคณะอาจารย์ และน้อง ๆ ทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ในครั้งนี้น้อง ๆ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ค่ะ

 

✅เพราะการศึกษา คือโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตคนเราได้
⚡"สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล เพราะความปลอดภัยไม่มีวันหยุด"

check markสอบถามผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

Tel : 02 254 4550-9, 02 651 9252-6
Facebook : Bangkok Cable BCC

 

 


#EVENTS

วิธีการเลือกใช้สายไฟฟ้า

วิธีการเลือกใช้สายไฟฟ้า และวิธีการติตตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2564 ฉบับแก้ไขใหม่

#PRESS RELEASES

TIF & FOOD PACK @ KHONKAEN 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรม

เชื่อมโอกาสเปิดตลาดการค้าการลงทุนในภูมิภาคอีสาน

#EVENTS

จัดสัมมนาที่วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล ได้นำทีมวิศวกรไฟฟ้า บรรยายความรู้เกี่ยวกับ การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตราฐานของสายไฟฟ้า

x