20 • Aug 2022
#PRESS RELEASES

TIF & FOOD PACK @ KHONKAEN 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรม

เชื่อมโอกาสเปิดตลาดการค้าการลงทุนในภูมิภาคอีสาน

เชื่อมโอกาสเปิดตลาดการค้าการลงทุนในภูมิภาคอีสาน  TIF & FOOD PACK @KHONKAEN 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรแปรรูปธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ ระบบโลจิสติกส์ และสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจร ครั้งที่ 3 โดยคุณกัญชริษา นครศร บริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล

TIF & FOOD PACK @KHONKAEN 2022
งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรแปรรูปธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ ระบบโลจิสติกส์ และสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจร ครั้งที่ 3 เชื่อมโอกาสเปิดตลาดการค้าการลงทุนในภูมิภาคอีสาน
โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน และคุณกัญชริษา นครศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ของบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล ผู้ผลิตสายไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศไทยร่วมกับบริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ตัวแทนจำหน่ายจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมแสดงสินค้าคุณภาพมากมายภายในงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)
 
check markสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล "เพราะความปลอดภัยไม่มีวันหยุด"
 
pinใช้ไฟฟ้าปลอดภัย ใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล
 
สายไฟฟ้าคุณภาพ สายไฟฟ้า VCT, VCT-G สายไฟ NYY,NYY-G สายไฟฟ้า THW สายไฟ VAF, VAF-G สายไฟ CV สายไฟ FRC สายไฟ FR-CV สายไฟ THW-A
 
check markสอบถามผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
Tel : 02 254 4550-9, 02 651 9252-6
Facebook : Bangkok Cable BCC

 


x