08 • Jul 2022
#PRESS RELEASES

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565

จุดเริ่มต้นของโอกาสเพื่อเด็ก ๆ ที่มีความฝันและมีการศึกษาที่ดีขึ้น

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565

จุดเริ่มต้นของโอกาสเพื่อเด็ก ๆ ที่มีความฝันและมีการศึกษาที่ดีขึ้น

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ขอเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ

check markมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้โรงเรียนวัดใหญ่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จำนวนเงิน 200,000 บาท

 

 

 

check markมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จำนวนเงิน 164,380 บาท

 

check markและมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนการศึกษาให้โรงเรียนวัดแค อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จำนวน 10 ชุด พร้อมโปรเจคเตอร์และพร้อมจอแบบมอเตอร์

 

เพราะการศึกษา คือโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตคนเราได้
"สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล ความปลอดภัยไม่มีวันหยุด"

 


#EVENTS

จัดสัมมนาที่วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล ได้นำทีมวิศวกรไฟฟ้า บรรยายความรู้เกี่ยวกับ การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตราฐานของสายไฟฟ้า

#EVENTS

High voltage cable for smart city

ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเปิดตัวหนังสือ "การออกแบบและติดตั้งระบบสายไฟฟ้าแรงดันสูง"

#PRESS RELEASES

World Blood Donor Day 2022

Bangkok Cable รวมพลังสามัคคีร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วย

x