08 • Jul 2022
#PRESS RELEASES

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565

จุดเริ่มต้นของโอกาสเพื่อเด็ก ๆ ที่มีความฝันและมีการศึกษาที่ดีขึ้น

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565

จุดเริ่มต้นของโอกาสเพื่อเด็ก ๆ ที่มีความฝันและมีการศึกษาที่ดีขึ้น

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ขอเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ

check markมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้โรงเรียนวัดใหญ่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จำนวนเงิน 200,000 บาท

 

 

 

check markมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จำนวนเงิน 164,380 บาท

 

check markและมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนการศึกษาให้โรงเรียนวัดแค อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จำนวน 10 ชุด พร้อมโปรเจคเตอร์และพร้อมจอแบบมอเตอร์

 

เพราะการศึกษา คือโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตคนเราได้
"สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล ความปลอดภัยไม่มีวันหยุด"

 


#PRESS RELEASES

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization from The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO

#PRESS RELEASES

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#PRESS RELEASES

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x