20 • Jun 2022
#PRESS RELEASES

World Blood Donor Day 2022

Bangkok Cable รวมพลังสามัคคีร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วย

"ทุกสายโลหิต เพื่อชีวิตคนไทย ทุกความห่วงใย จากสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล"

กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตกับบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด  ณ  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

Bangkok Cable รวมพลังสามัคคีด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วย

 


#EVENTS

วิธีการเลือกใช้สายไฟฟ้า

วิธีการเลือกใช้สายไฟฟ้า และวิธีการติตตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2564 ฉบับแก้ไขใหม่

#EVENTS

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

#PRESS RELEASES

TIF & FOOD PACK @ KHONKAEN 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรม

เชื่อมโอกาสเปิดตลาดการค้าการลงทุนในภูมิภาคอีสาน

x