14 • Jun 2022
#EVENTS

Underground Transmission and Distribution Systems Infrastructure for Modern

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โครงสร้างพื้นฐานระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับเมืองสมัยใหม่: เทคโนโลยี การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ การใช้งาน และบำรุงรักษา

Bangkok Cable ร่วมสนับสนุน Pen Academy

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โครงสร้างพื้นฐานระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับเมืองสมัยใหม่: เทคโนโลยี การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ การใช้งาน และบำรุงรักษา: (Underground Transmission and Distribution Systems Infrastructure for Modern Citied: Technologies, Design, Construction, Installation, Testing, Operation and Maintenance)"

โดยมีผู้บริหารและวิศวกรจากองค์กรภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมสัมมนาและฝึกปฏิบัติงานจริง

ณ ห้องเพชรชมพู โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก

https://www.bangkokcable.com/en/products

 

สอบถามผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
Tel : 02 254 4550-9, 02 651 9252-6
E-MAIL : BCC@BANGKOKCABLE.COM, SALES@BANGKOKCABLE.COM
Line@ : @bangkokcablebcc
Facebook : Bangkok Cable BCC
Website : www. Bangkokcable.com


#EVENTS

High voltage cable for smart city

ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเปิดตัวหนังสือ "การออกแบบและติดตั้งระบบสายไฟฟ้าแรงดันสูง"

#PRESS RELEASES

World Blood Donor Day 2022

Bangkok Cable รวมพลังสามัคคีร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วย

#PRESS RELEASES

โคเมริ ฮาร์ด แอนด์ กรีน เปิดสาขาใหม่แห่งที่ 2 พนัสนิคม

เปิดบริการอย่างต่อเนื่อง กับ โคเมริ ฮาร์ด แอนด์ กรีน สาขาที่ 2 พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

x