15 • Mar 2022
#PRESS RELEASES

ความปลอดภัยไม่มีวันหยุด มอบสายไฟและความห่วงใย

"โครงการเหล่ากาชาดห่วงใยเปลี่ยนสายไฟที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส" ในจังหวัดเชียงราย

 

enlightened สายไฟอันดับหนึ่งของประเทศไทย มอบแสงสว่างและความห่วงใยกับ " โครงการเหล่ากาชาดห่วงใยเปลี่ยนสายไฟที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส" ในจังหวัดเชียงราย  

pinเพื่อความปลอดภัยในที่อยู่อาศัย จำนวน 18 อำเภอ รวม 90 ครอบครัว

 

check markใช้ไฟฟ้าปลอดภัยใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล
 
yes สาย THW ที่ดีที่สุด ต้อง บางกอกเคเบิ้ลyes
 
 
สอบถามผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
Tel : 02 254 4550-9, 02 651 9252-6
Facebook : Bangkok Cable BCC

 

 

#PRESS RELEASES

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization from The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO

#PRESS RELEASES

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#PRESS RELEASES

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x