18 • Nov 2021
#PRESS RELEASES

Tomorrow Together : Bangkok Cable Group

“Tomorrow Together : Bangkok Cable Group ผนึกกำลัง ไทยโปรเกรสชั่น การไฟฟ้า ส่งมอบถุงยังชีพ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรี”
บางกอกเคเบิ้ลและบางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ โดยคุณกัญชริษา  นครศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ลงพื้นที่ช่วยเร่งเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้อีก 100 ครัวเรือน  โดยได้รับเกียรติจากนายสุเวทย์ จรุงกิจกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลไผ่กองดิน ร่วมรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
#bangkokcable  #NoCableNoPower
#น้ำท่วม #สุพรรณบุรี  #สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล #จะไม่ทิ้งกัน  #TomorrowTogether

x