18 • Nov 2021
#PRESS RELEASES

Tomorrow Together : Bangkok Cable Group

“Tomorrow Together : Bangkok Cable Group ผนึกกำลัง ไทยโปรเกรสชั่น การไฟฟ้า ส่งมอบถุงยังชีพ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรี”
บางกอกเคเบิ้ลและบางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ โดยคุณกัญชริษา  นครศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ลงพื้นที่ช่วยเร่งเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้อีก 100 ครัวเรือน  โดยได้รับเกียรติจากนายสุเวทย์ จรุงกิจกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลไผ่กองดิน ร่วมรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
#bangkokcable  #NoCableNoPower
#น้ำท่วม #สุพรรณบุรี  #สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล #จะไม่ทิ้งกัน  #TomorrowTogether

#PRESS RELEASES

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization from The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO

#PRESS RELEASES

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#PRESS RELEASES

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x