01 • Nov 2021
#PRESS RELEASES

Bangkok Cable Group ผนึกกำลังพันธมิตรส่งมอบถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

บางกอกเคเบิ้ลและบางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
บางกอกเคเบิ้ลและบางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ 145 ครัวเรือน ณ ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1 พฤศจิกายน 2564 #จะไม่ทิ้งกัน
#อยุธยา #บางบาล #น้ำท่วม
#Bangkokcable
#NoCableNoPower
#สายไฟฟ้าของคนไทย
www.bangkokcable.com
 

#PRESS RELEASES

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization from The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO

#PRESS RELEASES

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#PRESS RELEASES

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x