06 • Oct 2021
#PRESS RELEASES

“บางกอกเคเบิ้ล“ Mobile Testing Unit

“บางกอกเคเบิ้ล“ กับการทดสอบสายไฟฟ้าแรงสูง ผ่านรถทดสอบ Mobile Testing Unit
“บางกอกเคเบิ้ล“ กับการทดสอบสายไฟฟ้าแรงสูง ผ่านรถทดสอบ Mobile Testing Unit สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ”มหานครไร้สาย” เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการที่ทันสมัย มาตรฐานระดับสากล เพื่อความปลอดภัยสูงสุด กับบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลกันค่ะ
"ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล"
#MobiletestingUnit #MEA 
#Bangkokcable #HVCABLE #Dr.HighVoltage
#สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล #มั่นใจปลอดภัยใช้สายไฟบางกอก #สายไฟมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ #บริการระดับโลก #เพื่อความปลอดภัยสูงสุด #UndergroundCables #NoCableNoPower #สายไฟฟ้าแรงดันสูง #สายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง #สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ #ลองเลย #มหานครไร้สาย
 

#PRESS RELEASES

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization from The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO

#PRESS RELEASES

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#PRESS RELEASES

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x