27 • Jun 2021
#PRESS RELEASES

Mobile Testing Unit

บริการรถทดสอบ สายไฟฟ้า 115kV CE (WS-WBT) 1x800 SQ.MM หลังจากการติดตั้ง บริเวณถนนรัชดาภิเษก แยกรัชโยธิน หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
การเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อความปลอดภัยและภูมิทัศน์ที่สวยงามของกรุงเทพมหานคร อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย 
ตามมาตรฐาน IEC ซึ่งเป็นข้อกำหนดหลักในการติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูง ได้กำหนดว่า จะต้องมีการทดสอบทุกครั้งหลังจากการติดตั้ง โดยใช้เป็นวิธี AC Resonance Test เพื่อยืนยันคุณภาพของสายไฟหลังการติดตั้งก่อนใช้งานจริง 
"Mobile Testing Unit" อีกบริการหนึ่งของบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล เพื่อการทดสอบสายไฟฟ้าแรงดันสูงหลังการติดตั้งทั่วประเทศไทยและเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 มิถุนายน 2564  บริษัท ฯ ได้ให้บริการรถทดสอบ สายไฟฟ้า 115kV CE (WS-WBT) 1x800 SQ.MM หลังจากการติดตั้ง บริเวณถนนรัชดาภิเษก แยกรัชโยธิน หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ 
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของให้บริการระดับโลกเพื่อความปลอดภัยสูงสุดกับบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลกันค่ะ
"ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล"
#MobiletestingUnit #MEA #WRC
#Bangkokcable #HVCABLE #Dr.HighVoltage
#สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล #มั่นใจปลอดภัยใช้สายไฟบางกอก #สายไฟมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ #บริการระดับโลก #เพื่อความปลอดภัยสูงสุด #UndergroundCables #NoCableNoPower #สายไฟฟ้าแรงดันสูง #สายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง #สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ #ลองเลย
 

#PRESS RELEASES

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization from The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO

#PRESS RELEASES

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#PRESS RELEASES

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x