30 • Mar 2021
#PRESS RELEASES

งานตรวจรับ EGAT

งานตรวจรับ EGAT Item : 1272 ACSR/GA 1,680km (700 ล้อ) เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ เราพร้อมดูแลและให้คำปรึกษาทุกท่าน
 
#ใช้ไฟฟ้าปลอดภัย 
#ใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล
#สายไฟฟ้าแรงดันสูง #สายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง #สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ
#EGAT
 
www.bangkokcable.com

x