26 • Mar 2021
#PRESS RELEASES

สายไฟบางกอกเคเบิ้ล โครงการ GKBI (โรงไฟฟ้า โรงน้ำตาลเกษตรไทย)

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GKBI (โรงไฟฟ้า โรงน้ำตาลเกษตรไทย) จังหวัดนครสวรรค์
โดยวันนี้ได้มีการเข้าตรวจรับสายไฟฟ้า 3.6/6(7.2) kV CV (WS) 1 x 240 sq.mm และสายไฟ 6/10(12) kV CV (WS) 1 x 630 sq.mm  ของบริษัท ธโนภัณฑ์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด และ บริษัท โคราชการไฟฟ้า(2539) จำกัด 
 
บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ เราพร้อมดูแลและให้คำปรึกษาทุกท่าน 
 
#ใช้ไฟฟ้าปลอดภัย #ใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล
 
www.bangkokcable.com

#PRESS RELEASES

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization from The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO

#PRESS RELEASES

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#PRESS RELEASES

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x