18 • Feb 2021
#PRESS RELEASES

ห่างกันแค่ไหน แต่ความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยน

สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล มอบข้าวสาร 1,500 กิโลกรัม
สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล มอบข้าวสาร 1,500 กิโลกรัม ให้กับศูนย์ดำรงธรรม อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2564
 
#BangkokCable #NoCableNoPower #Covid19
#สายไฟฟ้าของคนไทย

#PRESS RELEASES

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization from The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO

#PRESS RELEASES

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#PRESS RELEASES

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x