16 • Dec 2020
#EVENTS

อบรมวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 2020

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด จัดอบรมสัมมนาให้กับคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด จัดอบรมสัมมนาให้กับคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เรื่องกระบวนการผลิตสายไฟฟ้าที่ทันสมัยและการเลือกใช้สายไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน เพื่อนำเนื้อหาไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 
#bangkokcable
#NoCableNoPower
#วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
#สัมมนา
 

x