25 • Nov 2020
#PRESS RELEASES

Railway Cables for Highest Safety Standards

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบื้ล จำกัด ร่วมงาน RAIL Asia 2020 เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ที่ สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน

ในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติ จากนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานบริษัทได้ออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด ควบคู่กับการสัมมนาสายไฟฟ้าที่ใช้กับการขนส่งทางราง

#RAIL Asia 2020 #NoCableNoPower #Bangkokcable #ใช้ไฟฟ้าปลอดภัย #ใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล

 


#PRESS RELEASES

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization from The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO

#PRESS RELEASES

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#PRESS RELEASES

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x