25 • Nov 2020
#PRESS RELEASES

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบสายทนภายใต้สภาวะการเกิดอัคคีภัย

ขอต้อนรับลูกค้าคนพิเศษทุกท่านเข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการทดสอบสายทนไฟภายใต้สภาวะการเกิดอัคคีภัย ที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17205 เราดำเนินการทดสอบด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในประเทศไทย

วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด โรงงานฉะเชิงเทรา

#NoCableNoPower #Bangkokcable #สายไฟฟ้าที่ดีที่สุด #สายไฟฟ้าของคนไทยเพื่อคนไทย #สายทนไฟBCC

#สายทานไฟBCC #fireresistantcable #frameretardantcable #สายทนไฟ #สายไฟทนความร้อน #สายทนความร้อน #สายกันความร้อน #ราคาสายทนไฟ #สายไฟ

 


#PRESS RELEASES

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization

BCC received Certificate of Carbon Footprint for Organization from The Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO

#PRESS RELEASES

ครูพันธ์ุX เด็กพันธ์ุR ครั้งที่ 2/2565

"การเลือกใช้สายไฟฟ้า การตรวจสอบและมาตรฐานของสายไฟฟ้า" โดยบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

#PRESS RELEASES

มอบทุนการศึกษา 2565

ร่วมสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2565 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #PEA ประจำปี 2565

x