เปรียบเทียบสายไฟฟ้าแต่ละชนิดใช้งานแตกต่างกันอย่างไร?

สายไฟฟ้าแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร

สายไฟฟ้า” เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้าไปสู่ชีวิตของทุกคน ซึ่งจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการได้อย่างครอบคลุม รวมถึงยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยของผู้ติดตั้งและผู้ใช้งานด้วย แต่หากใครที่ยังสับสน หรือยังไม่แน่ใจในการเลือกใช้สายไฟฟ้าในแต่ละประเภท บางกอกเคเบิ้ล ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าระดับสากล ขอมาสรุปการใช้งานของสายไฟฟ้าในแต่ละประเภท เพื่อเป็นคู่มือให้กับวิศวกร ช่างไฟ และผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคน

60227 IEC 01 (THW) สำหรับเดินสายภายในอาคาร 

สายประเภทแรกคือ 60227 IEC 01 (THW) เป็นสายแกนเดี่ยวไม่มีเปลือก ชนิดตัวนำสายแข็ง จำนวนแกน 1 แกน สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 450/750 โวลต์ ฉนวนพีวีซี สามารถทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส

60227 IEC 01 (THW) เป็นสายไฟฟ้าสำหรับการใช้งานทั่วไป ส่วนใหญ่มักใช้ในการเดินสายภายในอาคาร สามารถเดินในท่อร้อยสาย เดินลอยในอากาศ แต่ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือห้ามฝังดินโดยตรง มีหลายสีให้เลือก

VAF / VAF-G สำหรับใช้งานในที่แห้ง ภายในอาคาร

สาย VAF และ VAF-G เป็นสายไฟฟ้าที่คนทั่วไปคุ้นเคยที่สุด เพราะเป็นสายที่ใช้ตามบ้านและอาคารทั่วไป เป็นสายแกนคู่ ตัวนำไฟฟ้าผลิตจากทองแดง สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้  300/500 โวลต์ ฉนวนและเปลือกเป็นพีวีซี สามารถทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส

การติดตั้งสายไฟฟ้า VAF และ VAF-G นิยมติดตั้งแบบเดินในราง เดินลอยตีกิ๊บ หรือเข็มขัดรัดสายภายในอาคาร แต่ห้ามร้อยท่อ เดินลอยในอากาศ และห้ามฝังดินอย่างเด็ดขาด

NYY / NYY-G ทนสภาพแวดล้อมดี ฝังดินได้

สาย NYY / NYY-G เป็นสายไฟฟ้าที่มีทั้งแบบแกนเดี่ยว หลายแกนและมีสายดิน เป็นสายชนิดกลม สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 450/750 โวลต์ ฉนวนพีวีซีและเปลือกพีวีซี 2 ชั้น ทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส และทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถเดินสายแบบฝังดินได้โดยตรง

สาย NYY / NYY-G นิยมใช้เป็นสายเมนจ่ายกำลังไฟฟ้า ติดตั้งบนรางสายไฟฟ้า ร้อยท่อฝังดิน รวมถึงฝังดินโดยตรง

VCT / VCT-G สายไฟสำหรับติดตามอาคาร

สาย VCT / VCT-G เป็นสายไฟฟ้าสำหรับใช้ติดตั้งตามอาคารต่าง ๆ มีทั้งแบบแกนเดี่ยว หลายแกน และมีสายดิน ฉนวนและเปลือกทำจาก PVC ตัวนำไฟฟ้าทำมาจากทองแดง สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 450/750 โวลต์ และทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส

สายไฟฟ้าประเภทนี้มีความอ่อนตัวและทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดี หากต้องการนำไปฝังดินต้องเลือกสาย VCT-G ที่มีสายดินเท่านั้น เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย นิยมติดตั้งโดยการเดินบนราง ร้อยท่อฝังดิน และฝังดินโดยตรง (เฉพาะ VCT-G)

สายไฟฟ้าแต่ละแบบใช้งานต่างกันอย่างไร

CV สายเมนนำไฟฟ้า

สาย CV เป็นสายไฟฟ้าที่นิยมนำมาใช้เป็นสายเมนไฟฟ้า หรือสายเมนจ่ายกำลังไฟฟ้าย่อยในอาคาร เป็นสายไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำ  (Low Voltage Power Cable) มีทั้งแบบแกนเดี่ยวและหลายแกน ฉนวนเป็น XLPE โดยเปลือกจะเป็น PVC ตัวนำไฟฟ้าทำจากทองแดง สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าได้ 0.6/1 kV หรือ 600/1000 โวลต์ โดยทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 90 องศาเซลเซียส

สาย CV เป็นสายไฟฟ้าที่มีความแข็งแรง และทนอุณหภูมิได้สูงกว่าสายไฟฟ้าทั่ว ๆ ไป สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบเดินลอยในอากาศ ร้อยท่อ และฝังดิน แต่หากว่าติดตั้งในอาคารแนะนำให้เดินในท่อ หรือในรางที่ปิดมิดชิด เพื่อความปลอดภัย

60227 IEC 10 สายไฟฟ้ามาตรฐานสากล ห้ามฝังดินเด็ดขาด

สาย 60227 IEC 10 เป็นสายไฟฟ้ามาตรฐานสากลและมีการใช้งานในต่างประเทศ มีโครงสร้างเหมือนกับสาย NYY คือ มีตัวนำไฟฟ้าเป็นทองแดง ตัวหุ้มฉนวนและเปลือกเป็น PVC แต่สาย 60227 IEC 10 จะเป็นสายที่มีแบบหลายแกนเท่านั้น ไม่มีแบบแกนเดี่ยว สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 300/500 โวลต์ และทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส

สาย 60227 IEC 10 ติดตั้งและใช้งานแตกต่างจากสาย NYY โดยสามารถเดินลอยในอากาศได้ รวมถึงสามารถใช้เดินร้อยท่อภายในหรือภายนอกอาคารได้ หรือจะใช้เดินบนรางเคเบิ้ลและในราง Wire way ก็ใช้ได้เช่นกัน แต่ไม่สามารถฝังดินโดยตรง หรือร้อยท่อฝังดินได้

60227 IEC 53 ใช้ต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า

สำหรับสาย 60227 IEC 53 เป็นสายไฟฟ้าที่คนทั่วไปคุ้นเคยและเห็นกันบ่อย เนื่องจากเป็นสายไฟฟ้าที่มักจะใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นสายที่มีโครงสร้างคล้ายกับสาย VCT ซึ่งเป็นสายไฟฟ้าที่มีตัวนำเป็นสายอ่อนหรือสายฝอยเหมือนกัน ฉนวนและเปลือกเป็น PVC และทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส ส่วนข้อแตกต่างก็คือ สาย 60227 IEC 53 สามารถทนแรงดันสูงสุดได้ 300/500 โวลต์ มีเฉพาะแบบหลายแกนเท่านั้น ไม่มีแบบแกนเดี่ยว จึงติดตั้งและนำไปใช้งานแตกต่างกัน

สาย 60227 IEC 53 ถูกนำไปใช้ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หยิบยกได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ต่อเข้ากับโคมไฟ ชุดสายพ่วงอย่างปลั๊กสามตา หรือนำไปเดินบนรางเคเบิ้ล แต่ไม่สามารถร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรงได้

THW-A

สาย THW-A เป็นสายไฟฟ้าแบบแข็ง มีคุณสมบัติเป็นสายแกนเดี่ยว ตัวนำไฟฟ้าทำจากอะลูมิเนียม สามารถใช้งานในระบบ 3 เฟส นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และบ้านพัก ทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด 750 โวลต์ ฉนวนเป็นพีวีซี สามารถทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส

สำหรับการติดตั้ง สามารถเดินลอยในอากาศ โดยติดตั้งบนถนนลูกถ้วย และใช้เป็นสายเมนจากเสาไฟฟ้าเข้าบ้าน หรือโรงงานอุตสาหกรรม แต่ไม่ควรใช้ติดตั้งภายในอาคาร ร้อยท่อ หรือร้อยท่อฝังดิน

สำหรับโครงการ โรงงานอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัยที่ต้องการสายไฟฟ้าคุณภาพดี เพื่อการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ บางกอกเคเบิ้ลเรามีสายไฟฟ้าคุณภาพหลากหลายประเภท ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม 

สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
Tel : 02 254 4550-9, 02 651 9252-6
E-MAIL : SALES@BANGKOKCABLE.COM
Line@ : @bangkokcablebcc
Facebook : Bangkok Cable BCC
Website : www. Bangkokcable.com
 

x