รู้หรือไม่? สายไฟฟ้าแต่ละชนิดใช้งานต่างกันอย่างไร

สายไฟฟ้าคือสิ่งสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้าสู่ชีวิตทุกคน สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและจัดจำหน่ายสายไฟฟ้าระดับสากล ได้รวบรวมสายไฟแต่ละชนิดมาให้เลือกใช้กันอย่างถูกต้อง "เพราะความปลอดภัยไม่มีวันหยุด"

pinตารางเปรียบเทียบสายไฟประเภทต่างๆ

รู้หรือไม่สายไฟใช้งานต่างกันตารางเปรียบเทียบTHW VAF VCT CV NYY THW-A

pin60227 IEC 01 (THW) แรงดัน 450/750 โวลต์  

ทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส ฉนวนพีวีซี

yesนิยมใช้งานทั่วไป  

check markเดินในท่อร้อยสาย 

check markเดินลอยในอากาศ 

check markร้อยท่อฝังดินได้ 

cross markห้ามฝังดินโดยตรง

มาตรฐานenlightenedมอก.11 เล่ม 3-2553

THW yes https://www.bangkokcable.com/en/products-detail/item-130

 

pinVAF / VAF-G แรงดัน 300/500 โวลต์

ทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส ฉนวนและเปลือกเป็นพีวีซี

yesนิยมใช้  

check markเดินในรางสายไฟ 

check markเดินลอยตีกิ๊บ หรือเข็มขัดรัดสายภายในอาคาร

cross markห้ามร้อยท่อ 

cross markห้ามเดินลอยในอากาศ 

cross markห้ามฝังดิน

มาตรฐานenlightenedมอก.11 เล่ม 101-2559 มาตรฐานใหม่

VAF yeshttps://www.bangkokcable.com/en/products-detail/item-146

VAF-G yes https://www.bangkokcable.com/en/products-detail/item-147

 

pinNYY / NYY-G แรงดัน 450/750 โวลต์

ทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส ฉนวนพีวีซีและเปลือกพีวีซี 2 ชั้น

yesนิยมใช้  

check markเป็นสายเมนจ่ายกำลังไฟฟ้า 

check markติดตั้งบนรางสายไฟ 

check markร้อยท่อฝังดิน 

check markฝังดินโดยตรง

มาตรฐานenlightenedมอก.11 เล่ม 101-2559 มาตรฐานใหม่

NYY yeshttps://www.bangkokcable.com/en/products-detail/item-148

NYY-G yeshttps://www.bangkokcable.com/en/products-detail/item-149

 

pinVCT / VCT-G แรงดัน 450/750 โวลต์

ทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส ฉนวนพีวีซีและเปลือกพีวีซี

yesนิยมใช้  

check markเดินบนรางสายไฟ 

check markร้อยท่อฝังดิน 

check markฝังดินโดยตรง

มาตรฐานenlightenedมอก.11 เล่ม 101-2559 มาตรฐานใหม่

VCT yes https://www.bangkokcable.com/en/products-detail/item-150

VCT-Gyeshttps://www.bangkokcable.com/en/products-detail/item-151

 

pinCV แรงดัน 0.6/1 kV

ทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 90 องศาเซลเซียส ฉนวน XLPE และเปลือกพีวีซี

yesนิยมใช้  

check markเป็นสายเมนไฟฟ้า 

check markเป็นสายเมนจ่ายกำลังไฟฟ้าย่อยในอาคาร

heartหากติดตั้งภายในอาคาร ต้องเดินในท่อ หรือรางสายไฟที่ปิดมิดชิด

มาตรฐานenlightenedIEC 60502-1 enlightenedมอก.2143-2546

CVyes https://www.bangkokcable.com/th/products-detail/cv-cable-17

 

pin60227 IEC 10 แรงดัน 300/500 โวลต์

ทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส ฉนวนพีวีซีและเปลือกพีวีซี 2 ชั้น

yesนิยมใช้  

check markร้อยท่อภายในหรือนอกอาคาร 

check markเดินบนรางเคเบิ้ล 

check markเดินในราง Wire way

cross markห้ามฝังดิน หรือร้อยท่อฝังดิน

มาตรฐานenlightenedมอก.11 เล่ม 4-2553

60227 IEC 10 yeshttps://www.bangkokcable.com/en/products-detail/item-136

 

pin60227 IEC 53 แรงดัน 300/500 โวลต์

ทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส ฉนวนพีวีซีและเปลือกพีวีซี

yesนิยมใช้  

check markใช้สำหรับต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหยิบยกได้ 

check markใช้ต่อเข้าโคมไฟ 

check markใช้กับชุดสายพ่วง เช่น ปลั๊กสามตา

มาตรฐานenlightenedมอก.11 เล่ม 5-2553

 60227 IEC 53 yeshttps://www.bangkokcable.com/en/products-detail/item-141

 

pinTHW-A แรงดัน 750 โวลต์

ทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส ฉนวนพีวีซี

yesนิยมใช้ 

check markเดินลอยในอากาศโดยติดตั้งบนฉนวนลูกถ้วย 

check markใช้เป็นสายเมนจากเสาไฟฟ้าเข้าบ้าน

 cross markห้ามใช้ติดตั้งภายในอาคาร

มาตรฐานenlightenedมอก.1 เล่ม 2593-2541

THW-A yeshttps://www.bangkokcable.com/en/products-detail/item-56

 

yes" สายไฟฟ้าแรงดันสูง ที่ดีที่สุด ต้อง บางกอกเคเบิ้ล "yes

 

check markสอบถามผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

Tel : 02 254 4550-9, 02 651 9252-6
Facebook : Bangkok Cable BCC

 


x