การเดินสายไฟภายในบ้านหรืออาคาร อย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อการใช้งาน

สายไฟฟ้า” เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้าไปสู่ชีวิตของทุกคน ซึ่งจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการได้อย่างครอบคลุม รวมถึงยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยของผู้ติดตั้งและผู้ใช้งานด้วย แต่หากใครที่ยังสับสน หรือยังไม่แน่ใจในการเลือกใช้สายไฟฟ้าในแต่ละประเภท บางกอกเคเบิ้ล ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายสายไฟฟ้าระดับสากล ขอมาสรุปการใช้งานของสายไฟฟ้าในแต่ละประเภท เพื่อเป็นคู่มือให้กับวิศวกร ช่างไฟ และผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคน

60227 IEC 01 (THW) สำหรับเดินสายภายในอาคาร 

สายประเภทแรกคือ 60227 IEC 01 (THW) เป็นสายแกนเดี่ยวไม่มีเปลือก ชนิดตัวนำสายแข็ง จำนวนแกน 1 แกน สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 450/750 โวลต์ ฉนวนพีวีซี สามารถทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส

60227 IEC 01 (THW) เป็นสายไฟฟ้าสำหรับการใช้งานทั่วไป ส่วนใหญ่มักใช้ในการเดินสายภายในอาคาร สามารถเดินในท่อร้อยสาย เดินลอยในอากาศ แต่ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือห้ามฝังดินโดยตรง มีหลายสีให้เลือก

VAF / VAF-G สำหรับใช้งานในที่แห้ง ภายในอาคาร

สาย VAF และ VAF-G เป็นสายไฟฟ้าที่คนทั่วไปคุ้นเคยที่สุด เพราะเป็นสายที่ใช้ตามบ้านและอาคารทั่วไป เป็นสายแกนคู่ ตัวนำไฟฟ้าผลิตจากทองแดง สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้  300/500 โวลต์ ฉนวนและเปลือกเป็นพีวีซี สามารถทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส

การติดตั้งสายไฟฟ้า VAF และ VAF-G นิยมติดตั้งแบบเดินในราง เดินลอยตีกิ๊บ หรือเข็มขัดรัดสายภายในอาคาร แต่ห้ามร้อยท่อ เดินลอยในอากาศ และห้ามฝังดินอย่างเด็ดขาด

NYY / NYY-G ทนสภาพแวดล้อมดี ฝังดินได้

สาย NYY / NYY-G เป็นสายไฟฟ้าที่มีทั้งแบบแกนเดี่ยว หลายแกนและมีสายดิน เป็นสายชนิดกลม สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 450/750 โวลต์ ฉนวนพีวีซีและเปลือกพีวีซี 2 ชั้น ทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส และทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถเดินสายแบบฝังดินได้โดยตรง

สาย NYY / NYY-G นิยมใช้เป็นสายเมนจ่ายกำลังไฟฟ้า ติดตั้งบนรางสายไฟฟ้า ร้อยท่อฝังดิน รวมถึงฝังดินโดยตรง

VCT / VCT-G สายไฟสำหรับติดตามอาคาร

สาย VCT / VCT-G เป็นสายไฟฟ้าสำหรับใช้ติดตั้งตามอาคารต่าง ๆ มีทั้งแบบแกนเดี่ยว หลายแกน และมีสายดิน ฉนวนและเปลือกทำจาก PVC ตัวนำไฟฟ้าทำมาจากทองแดง สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 450/750 โวลต์ และทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส

สายไฟฟ้าประเภทนี้มีความอ่อนตัวและทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดี หากต้องการนำไปฝังดินต้องเลือกสาย VCT-G ที่มีสายดินเท่านั้น เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย นิยมติดตั้งโดยการเดินบนราง ร้อยท่อฝังดิน และฝังดินโดยตรง (เฉพาะ VCT-G)

CV สายเมนนำไฟฟ้า

สาย CV เป็นสายไฟฟ้าที่นิยมนำมาใช้เป็นสายเมนไฟฟ้า หรือสายเมนจ่ายกำลังไฟฟ้าย่อยในอาคาร เป็นสายไฟฟ้ากำลังแรงดันต่ำ  (Low Voltage Power Cable) มีทั้งแบบแกนเดี่ยวและหลายแกน ฉนวนเป็น XLPE โดยเปลือกจะเป็น PVC ตัวนำไฟฟ้าทำจากทองแดง สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าได้ 0.6/1 kV หรือ 600/1000 โวลต์ โดยทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 90 องศาเซลเซียส

สาย CV เป็นสายไฟฟ้าที่มีความแข็งแรง และทนอุณหภูมิได้สูงกว่าสายไฟฟ้าทั่ว ๆ ไป สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบเดินลอยในอากาศ ร้อยท่อ และฝังดิน แต่หากว่าติดตั้งในอาคารแนะนำให้เดินในท่อ หรือในรางที่ปิดมิดชิด เพื่อความปลอดภัย

60227 IEC 10 สายไฟฟ้ามาตรฐานสากล ห้ามฝังดินเด็ดขาด

สาย 60227 IEC 10 เป็นสายไฟฟ้ามาตรฐานสากลและมีการใช้งานในต่างประเทศ มีโครงสร้างเหมือนกับสาย NYY คือ มีตัวนำไฟฟ้าเป็นทองแดง ตัวหุ้มฉนวนและเปลือกเป็น PVC แต่สาย 60227 IEC 10 จะเป็นสายที่มีแบบหลายแกนเท่านั้น ไม่มีแบบแกนเดี่ยว สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 300/500 โวลต์ และทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส

สาย 60227 IEC 10 ติดตั้งและใช้งานแตกต่างจากสาย NYY โดยสามารถเดินลอยในอากาศได้ รวมถึงสามารถใช้เดินร้อยท่อภายในหรือภายนอกอาคารได้ หรือจะใช้เดินบนรางเคเบิ้ลและในราง Wire way ก็ใช้ได้เช่นกัน แต่ไม่สามารถฝังดินโดยตรง หรือร้อยท่อฝังดินได้

60227 IEC 53 ใช้ต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า

สำหรับสาย 60227 IEC 53 เป็นสายไฟฟ้าที่คนทั่วไปคุ้นเคยและเห็นกันบ่อย เนื่องจากเป็นสายไฟฟ้าที่มักจะใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นสายที่มีโครงสร้างคล้ายกับสาย VCT ซึ่งเป็นสายไฟฟ้าที่มีตัวนำเป็นสายอ่อนหรือสายฝอยเหมือนกัน ฉนวนและเปลือกเป็น PVC และทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส ส่วนข้อแตกต่างก็คือ สาย 60227 IEC 53 สามารถทนแรงดันสูงสุดได้ 300/500 โวลต์ มีเฉพาะแบบหลายแกนเท่านั้น ไม่มีแบบแกนเดี่ยว จึงติดตั้งและนำไปใช้งานแตกต่างกัน

สาย 60227 IEC 53 ถูกนำไปใช้ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หยิบยกได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ต่อเข้ากับโคมไฟ ชุดสายพ่วงอย่างปลั๊กสามตา หรือนำไปเดินบนรางเคเบิ้ล แต่ไม่สามารถร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรงได้

ตารางเปรียบเทียบสายไฟประเภทต่างๆ

60227 IEC 01 (THW) แรงดัน 450/750 โวลต์  

ทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส ฉนวนพีวีซี

เดินในท่อร้อยสาย / เดินลอยในอากาศ / ร้อยท่อฝังดินได้ / ห้ามฝังดินโดยตรง

มาตรฐาน มอก.11 เล่ม 3-2553

THW  https://www.bangkokcable.com/en/products-detail/item-130

 

VAF / VAF-G แรงดัน 300/500 โวลต์

ทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส ฉนวนและเปลือกเป็นพีวีซี

เดินในรางสายไฟ / เดินลอยตีกิ๊บ หรือเข็มขัดรัดสายภายในอาคาร

ห้ามร้อยท่อ 

ห้ามเดินลอยในอากาศ 

ห้ามฝังดิน

มาตรฐาน มอก.11 เล่ม 101-2559 มาตรฐานใหม่

VAF https://www.bangkokcable.com/en/products-detail/item-146

VAF-G  https://www.bangkokcable.com/en/products-detail/item-147

 

NYY / NYY-G แรงดัน 450/750 โวลต์

ทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส ฉนวนพีวีซีและเปลือกพีวีซี 2 ชั้น

เป็นสายเมนจ่ายกำลังไฟฟ้า / ติดตั้งบนรางสายไฟ / ร้อยท่อฝังดิน / ฝังดินโดยตรง

มาตรฐาน มอก.11 เล่ม 101-2559 มาตรฐานใหม่

NYY https://www.bangkokcable.com/en/products-detail/item-148

NYY-G https://www.bangkokcable.com/en/products-detail/item-149

 

VCT / VCT-G แรงดัน 450/750 โวลต์

ทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส ฉนวนพีวีซีและเปลือกพีวีซี

เดินบนรางสายไฟ / ร้อยท่อฝังดิน / ฝังดินโดยตรง

มาตรฐาน มอก.11 เล่ม 101-2559 มาตรฐานใหม่

VCT  https://www.bangkokcable.com/en/products-detail/item-150

VCT-G https://www.bangkokcable.com/en/products-detail/item-151

 

CV แรงดัน 0.6/1 kV

ทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 90 องศาเซลเซียส ฉนวน XLPE และเปลือกพีวีซี

เป็นสายเมนไฟฟ้า / เป็นสายเมนจ่ายกำลังไฟฟ้าย่อยในอาคาร

หากติดตั้งภายในอาคาร ต้องเดินในท่อ หรือรางสายไฟที่ปิดมิดชิด

มาตรฐาน IEC 60502-1 มอก.2143-2546

CV https://www.bangkokcable.com/th/products-detail/cv-cable-17

 

60227 IEC 10 แรงดัน 300/500 โวลต์

ทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส ฉนวนพีวีซีและเปลือกพีวีซี 2 ชั้น

ร้อยท่อภายในหรือนอกอาคาร / เดินบนรางเคเบิ้ล / เดินในราง Wire way

ห้ามฝังดิน หรือร้อยท่อฝังดิน

มาตรฐาน มอก.11 เล่ม 4-2553

60227 IEC 10 https://www.bangkokcable.com/en/products-detail/item-136

 

60227 IEC 53 แรงดัน 300/500 โวลต์

ทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส ฉนวนพีวีซีและเปลือกพีวีซี

ใช้สำหรับต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหยิบยกได้ / ใช้ต่อเข้าโคมไฟ / ใช้กับชุดสายพ่วง เช่น ปลั๊กสามตา

มาตรฐาน มอก.11 เล่ม 5-2553

 60227 IEC 53 https://www.bangkokcable.com/en/products-detail/item-141

 

THW-A แรงดัน 750 โวลต์

ทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส ฉนวนพีวีซี

เดินลอยในอากาศโดยติดตั้งบนฉนวนลูกถ้วย / ใช้เป็นสายเมนจากเสาไฟฟ้าเข้าบ้าน

 ห้ามใช้ติดตั้งภายในอาคาร

มาตรฐาน มอก.1 เล่ม 2593-2541

THW-A  https://www.bangkokcable.com/en/products-detail/item-56

หมายเหตุ : ถ้าเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคารได้รู้เรื่องนี้จะมีประโยชน์อย่างมาก แต่การติดตั้ง ซ่อมแซมด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่อันตรายมาก แนะนำให้ใช้ช่างผู้ชำนาญงานด้านไฟฟ้าเป็นผู้ติดตั้งซ่อมแซมจะปลอดภัยกว่า

สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

Tel : 02 254 4550-9, 02 651 9252-6

E-MAIL : SALES@BANGKOKCABLE.COM

Line@ : @bangkokcablebcc

Facebook : Bangkok Cable BCC

Website : www. Bangkokcable.com


x