สาย AAC นิยมใช้กับระบบการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฯ ใช้ติดตั้งกับฉนวนลูกถ้วยแขวนบนเสาสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูง เดินลอยในอากาศ

สาย AAC All Aluminium Stranded Conductor

 สาย AAC  "All Aluminium Stranded Conductor" 

 

 

มอก. 85-2548  MEA, PEA และ EGAT

 

 

สาย AAC มีลักษณะเป็นสายไฟฟ้าตัวนำอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือยแบบไม่อัดแน่นสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน

 

 

check mark นิยมใช้กับระบบการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฯ

check mark ใช้ติดตั้งกับฉนวนลูกถ้วยแขวนบนเสาสายส่งไฟฟ้าแรงดันสูง เดินลอยในอากาศ

 

cross mark ข้อควรระวัง : หากต้องเข้าไปบริเวณติดตั้งสาย ควรอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากสายไฟฟ้าเป็นสายเปลือย ใช้งานกับระบบไฟฟ้าแรงดันสูง หากเข้าใกล้อาจเกิดอันตรายได้

 

 pin https://www.bangkokcable.com/en/products-detail/item-62

 

yes" สาย AAC ที่ดีที่สุด ต้อง บางกอกเคเบิ้ล "
 
 
 
สอบถามผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
Tel : 02 254 4550-9, 02 651 9252-6
Facebook : Bangkok Cable BCC

 


x